N-Skala Salongbord
24.09.2003

"Godsterminalen" har fått ett nytt gods hus. Bygget er selvlaget med Northeastern Scale Lumber med tegningen
i hode ettersom arbeide skred frem.

HPIM1517 HPIM1520 HPIM1522 HPIM1523
HPIM1517.jpg HPIM1520.jpg HPIM1522.jpg HPIM1523.jpg
HPIM1524 HPIM1526 HPIM1526a HPIM1526b
HPIM1524.jpg HPIM1526.jpg HPIM1526a.jpg HPIM1526b.jpg
HPIM1526c HPIM1526d    
HPIM1526c.jpg HPIM1526d.jpg